Ozdoba
Postać

30. WROCŁAWSKIE
TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK

Kalendarz

1-4 grudnia 2022
w Hali Stulecia

Ozdoba

Formularz zgłoszenia na 30. Wrocławskie Targi Dobrych Książek.
Termin rejestracji wydawców na 30. Targi upływa 30 września 2022r.

Bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi 400 zł + VAT

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwa wydawnictwa

Adres Wydawnictwa

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Dane kontaktowe

Numer telefonu

Adres e-mail

NIP

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

* Pola obowiązkowe

WYBIERZ KOLEJNE DZIAŁANIA