INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zgłoszenie udziału w WTDK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest
  Fundacja Halo Targi
  Ul. Stawowa 6/9 , 50-018Wrocław
  e-mail:biuro@halotargi.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń poziomie.
 5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo skontaktować się pisząc na adres: biuro@halotargi.pl
 6. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w WTDK.
 7. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w WTDK.
 8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania. W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres biuro@halotargi.pl
 9. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat swoich praw - należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.
 10. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia WTDK, następnie przez okres, w którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w WTDK.
POWRÓT

* pole obowiązkowe

Wiadomość została wysłana.